Honorarium


Z uwagi na indywidualny charakter każdej sprawy, cena ustalana jest każdorazowo osobiście z klientem.
Wysokość honorarium jest dostosowana do charakteru, specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy oraz czasochłonności pracy adwokata.