Zakres usług

PRAWO CYWILNE

 • spory między małżonkami, dotyczące dzieci (rozwody, podziały majątku, alimenty, kontakty, Konwencja Haska),

 • spory „o ziemię” (zasiedzenie, uwłaszczenie, rozgraniczenie, przywrócenie posiadania, podziały majątku),

 • sprawy spadkowe (testamenty, zachowki, podziały spadku, wydziedziczenia),

 • spory z sieciami elektroenergetycznymi (odszkodowanie, ustanowienie służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie),

 • sprawy odszkodowawcze za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego, błędu lekarskiego, szkody w mieniu, niesłusznego aresztowania, wywłaszczenia nieruchomości,

 • sprawy pracownicze,

 • sprawy przed sądem upadłościowym, o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,

 • sprawy przed KRS.

  PRAWO KARNE

 • występuję jako pełnomocnik na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania,

 • występuję jako obrońca oskarżonego przed sądami, pełnomocnik oskarżycieli prywatnych,

 • sprawy wykonawcze (zarządzenie wykonania kary, dozór elektroniczny, przedterminowe zwolnienie),

 • mam prawo odwiedzin osadzonych w zakładach karnych i aresztach,